Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Ο Τελευταίος Χτύπος

Ο τελευταίος χτύπος της καρδιάς ενός ανθρώπου έχει την δύναμη να φτάσει μέχρι την καρδιά της γης και να ριζώσει. Ν’ αναπτυχθεί. Να βγάλει άνθη

Ο τελευταίος χτύπος της καρδιάς κάθε ανθρώπου έχει την δύναμη να δώσει ζωή

Δεν υπάρχουν σχόλια: