Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Σπονδή στoν W. Blake

Enough or too much
Enough is never too much


Τα αρκετά είναι πάντα πάρα πολλά
Μα τα πάρα πολλά δεν θα γίνουν ποτέ αρκετά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: