Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

********
Λερωμένα χείλη
είναι φτιασίδια
ή λόγια μεγάλα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: