Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Κάτι Σαν Χαϊ Κου

***
Η θάλασσα ξεπλένει
τα δάκρυα της μέρας.