Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Φαντάσματα

Τα φαντάσματα είναι αισθήματα
που πάγωσαν στον χρόνο.
Ήχοι που δεν ακούστηκαν.
Λέξεις που δεν απαντήθηκαν

Δεν υπάρχουν σχόλια: